Jelle de Graaf


Gemaakt van oude plastic flessen. Vaak in een dierachtige vorm. In paren. Gewelddadig en ongevaarlijk. Kracht en geen kracht. Doden of aanhalen?